DSC01857
DSC02993
DSC03021

Inwestycja „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”

W ramach Projektu Ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje inwestycje mające na celu poprawę ochrony przed powodzią osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi.

Jedną z takich inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, która realizowana jest również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obecnym systemem przeciwpowodziowym, poprawa stosunków wodnych pomiędzy terenem zawala a międzywala rzeki Wisły, a także ograniczenie dużych strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego.

W ramach inwestycji „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” realizowanych jest sześć zadań, które pozwolą na wykonanie szeregu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Między innymi realizowana jest modernizacja i rozbudowa obustronnych obwałowań rzeki Koprzywianki o łącznej długości ok. 27 kilometrów, rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego osiedle mieszkaniowe oraz rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły wraz z wykonaniem bramy przeciwpowodziowej na kanale portowym, budowa jednej nowej pompowni oraz modernizacja i rozbudowa trzech istniejących przepompowni. Duża część prac budowlanych realizowanych w ramach tej inwestycji już została wykonana a jej zakończenie planowane jest w 2021 r.

Inwestor:

do dnia 1 stycznia 2018 r.

Województwo Świętokrzyskie, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

od dnia 1 stycznia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82d

Nazwa Inwestycji:

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Data podpisania Kontraktu:

8 sierpnia 2017 r.

Na jaką kwotę i kto jest Wykonawcą:

Cena Kontraktowa: 176,5 mln zł

Wykonawca:

do dnia 3 października 2019 r. – Konsorcjum: Energopol-Szczecin S.A. (lider), MELBUD S.A. (partner)

od dnia 3 października 2019 r. – Konsorcjum: MELBUD S.A. (lider), Energopol-Szczecin S.A. (partner)

Zakres Inwestycji:

Inwestycja pn. "Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” obejmuje swym zakresem 6 Zadań:

Zadanie 1

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Zadanie 2

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.

Zadanie 3

Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie 4

Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Zadanie 5

Budowa przepompowni wody w msc. Szewce.

Zadanie 6

Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorze.

Korzyści z zakończonej realizacji Kontraktu:

Inwestycja pn. Kontrakt OVFMP-3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe węzła sandomiersko-tarnobrzeskiego na terenie województwa świętokrzyskiego. W praktyce obiekty węzła będą chronić przed powodzią porównywalną do tej z roku 2010. Ponadto inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obecnym systemem przeciwpowodziowym, poprawę stosunków wodnych pomiędzy terenem zawala a międzywala rzeki Wisły, a także ograniczenie dużych strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego, zarówno w sensie materialnym, jak i kulturowym oraz utrzymującego się w aktualnym stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludności mieszkańców w strefie zagrożenia powodziowego (powódź z 2010 r.).

Finansowanie:

Inwestycja pn. „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” jest wspófinansowana z czterech źródeł. W 85% finansowanie pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, a w 15% z Międzynarodowego Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu Państwa.

Informacja o plikach cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji można uzyskać na stronie naszej

 polityki prywatności

.