DSC01857
DSC02993
DSC03021

 

Lokalizacja:

Całość Zadania zlokalizowana jest na prawym zawalu rzeki Wisły w okolicy km 2+328 prawego obwałowania rzeki Wisły, tj. na odcinku powyżej wału opaskowego Huty Szkła w Sandomierzu – Koćmierzowie, w rejonie połączenia wału opaskowego z wałem Wisły.

Zakres robót:

– budowa pompowni „Koćmierzów” w km 2+328 prawego wału rzeki Wisły o maksymalnej wydajności 2,0 m3/s, w tym m.in.: komora zasuw zintegrowana z budynkiem pompowni, cztery rurociągi tłocznych Ø600 mm (dł. ok. 48,5 m każdy), wylot z pompowni w postaci skrzyni zrzutowej z rowem odprowadzającym do rzeki Wisły dł. ok. 209 m;

– budowa ziemnego zbiornika wyrównawczego o powierzchni ok. 0,35 ha;

– budowa śluzy grawitacyjnej Ø1000 mm w km 2+339 prawego wału rzeki Wisły;

– budowa trapezowego kanału odprowadzającego wody z Atramentówki do zbiornika pompowni dł. ok. 1200 m wraz z dwoma przepustami drogowymi Ø2500 mm;

– budowa ujęcia wody dla odprowadzenia wód z cieku Atramentówka do pompowni Koćmierzów w formie przelewu bocznego zlokalizowanego na lewym brzegu cieku Atramentówka w km 0+244;

– przebudowa i umocnienie koryta Atramentówki na dł. ok. 56 m;

– budowa dróg technologicznych (wewnętrznych) w obrębie budynku pompowni oraz na długości projektowanego kanału wraz z zatokami mijankowymi oraz placami do zawracania;

– budowa zjazdów z dróg publicznych;

– budowa utwardzonego placu manewrowego w obrębie budynku pompowni;

– budowa przyłącza energetycznego SN wraz ze stacją trafo w celu zasilania pompowni;

– budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Efekt:

Zadaniem projektowanych urządzeń jest docelowo stworzenie alternatywnego kierunku odwodnienia zlewni cieku Atramentówki do Wisły poprzez nową pompownię, zwłaszcza w okresach wzmożonego przepływu w Atramentówce lub zaistnienia okoliczności braku możliwości odprowadzenia wód Atramentówki przez teren Huty Szkła w istniejącym systemie urządzeń.

Ponadto inwestycja ma na celu: poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obecnym systemem przeciwpowodziowym obwałowań rzeki Wisły; poprawę stosunków wodnych pomiędzy terenem zawala a międzywałem rzeki Wisły; ograniczenie dużych strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego od rzeki Wisły, zarówno w sensie materialnym jak i kulturowym oraz utrzymującego się w aktualnym stanie, bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludności mieszkańców w strefie zagrożenia powodziowego (powódź z roku 2010).

Informacja o plikach cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji można uzyskać na stronie naszej

 polityki prywatności

.